http://mojo25.platelayer.com/Blog/ViewArchive.aspx?month=4&year=2016&pageid=55&mid=90

PlateLayer by Svein-Martin Holt (25)

 

Posts From April, 2016

Ny plass, bygging av platting 

Posted by Svein-Martin Holt 25/04/2016

Sent i april var vår nye plass klar til bruk og vi kunne begynne å installere oss.

Den aktuelle plassen var svært overgrodd og mange trær ble fjernet.

Nå plassen var ferdig planert og gruset, måtte vi legge frem strøm, før vi kunne begynne bygging av platting.